Klachtenloket
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
U bent hier:
Snelmenu

 Klacht of geschil?

Wat is de Wkkgz?
Verschil tussen klacht en geschil?
Klachten- geschillenreglement
Hoe dien ik een klacht in?
Hoe dien ik een geschil in?
Kosten
Op 1 januari 2016 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet stelt nieuwe eisen aan hoe zorgaanbieders, waaronder paramedici, met ingang van 1 januari 2017 de opvang en behandeling van klachten van hun patiënten moeten organiseren.

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot:
  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.
Voor meer informatie zie ook de website van het Ministerie VWS.

07dfa1dd-74e1-4d21-9b74-a1f34ae22030