Klachtenloket
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
U bent hier:
Snelmenu

 Geschil indienen

Wanneer kan ik een geschil indienen?
Hoe dien ik een geschil in?
Kosten
Geschillenreglement
Wanneer uw klacht in behandeling is genomen door de klachtenfunctionaris, maar u bent het ook niet eens met de oplossing van de klachtenfunctionaris en u wilt uw klacht doorzetten, dan wordt uw klacht een geschil. U kunt het geschil daarna voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of dit gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

6e964920-93d8-4642-9660-b29c40b8dc18