Klachtenloket
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
U bent hier:
Snelmenu

 Geschil indienen

Wanneer kan ik een geschil indienen?
Hoe dien ik een geschil in?
Kosten
Geschillenreglement
Wanneer uw klacht in behandeling is genomen door de klachtenfunctionaris, maar u bent het ook niet eens met de oplossing van de klachtenfunctionaris en u wilt uw klacht doorzetten, dan wordt uw klacht een geschil. U kunt het geschil daarna voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of dit gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

853c9f0b-9edb-4e16-978e-1c88704cc9b4