Klachtenloket
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
KLP > 
Klachtenloket Paramedici
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits die is aangesloten bij dit loket. Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Ook is daarbij aangegeven welke procedure er geldt als u uw klacht bespreekbaar wilt maken. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici dan leest u hier de procedure.
cb6308f0-ae6c-4383-8756-e7146c5dcad3
Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht
T 030 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl